1
ارائه خدمات ارتباطی ثابت
شرکت نگین تجارت آپامه با نام تجاری نتاپ یکی از شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان می باشد و در این راستا و با هدف توسعه سبد محصولات خود در این حوزه و ایجاد ارزش افزوده، پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) را در سال ۱۳۹۶ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ نمود.
مجوز ها

معرفی برخی از مجوز ها و پروانه های اخذ شده توسط نتاپ در راستای رسیدن به مرزی نو