پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت

شرکت نگین تجارت آپامه با نام تجاری نتاپ یکی از شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان می باشد و در این راستا و با هدف توسعه سبد محصولات خود در این حوزه و ایجاد ارزش افزوده، پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) را در سال ۱۳۹۶ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ نمود. این شرکت بر اساس موضوع پروانه می تواند نسبت به ارایه هرگونه خدمات ارتباطی، انتقال داده و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده به مشترک بر بستر شبکه اپراتور دارای شبکه فیزیکی ارتباطات ثابت در تمام یا بخشی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.