از اولین قدم تا محصول جهانی

بیشتر صندوق های خطرپذیر از شما خواهند پرسید که سرمایه گذاری ما چه حاصلی خواهد داشت، ما از شما می پرسیم که چطور می توانیم به رشد شما کمک کنیم.
ما یک صندوق سرمایه گذار خطرپذیر را آنطور ساخته ایم که یک شرکت را می سازند : با تمرکز بی وقفه بر آنچه بازار مطالبه می کند. هر استارتاپی به استعدادهای درخشان، مشورت و دسترسی نیاز دارد.نتاپ فارغ از اینکه شما در کجای مسیر سفر باشید برای این سه فاکتور به شما کمک می کند.

چه زمانی و چه مقدار روی یک شرکت جدید سرمایه گذاری می کنیم؟
چه زمانی و چه مقدار روی یک شرکت جدید سرمایه گذاری می کنیم؟

نتاپ در حال حاضر بر سرمایه گذاری در دو مرحله چرخه عمر شرکت ها تمرکز کرده است:
Seed fund:برای سرمایه گذاری در این فاز تا ۳ میلیارد تومان و منابع دانشی و انسانی اختصاصی را برای شرکت ها فراهم می کنیم.
Breakout funding:ما روی شرکت هایی که در مرحله پیش از رشد انفجاری هستند و برای تسریع رشد و بالابردن جایگاه آنها تا ۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنیم

چه ایده ها و شرکت هایی قابل سرمایه گذاری هستند؟
چه ایده ها و شرکت هایی قابل سرمایه گذاری هستند؟

نتاپ روی شرکت های سرمایه گذاری می کند که در هماهنگی با سایر کسب و کارهای پورتفولیو و مکمل آنها باشد.تمرکز ما بر سرمایه گذاری در استارتاپ های سبک زندگی، خدمات عمومی آنلاین و علم داده است و مدل تکامل یافته VC-as-a-Service ما مدیران و کارآفرینان پیشرو را با بنیانگذاران آرزومند مرتبط می کند.